Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Ysgol Iach

Disgwyl cynnwys ....

Disgwyl Cynnwys...

Disgwyl Cynnwys...

Disgwyl Cynnwys...

Dyma Dwds Diogelwch ein hysgol. Rydym ni'n helpu plant eraill i fod yn ddiogel ar lein, ar eu beiciau, ar yr heol ac yn yr ysgol. Rydym ni'n annog pawb i wisgo helmed wrth seiclo ac yn dangos i'r plant lleiaf sut i fod yn ddiogel ar bwys yr heol. Rydym ni'n gweithio gyda'r Cyngor Technotastig i ddysgu am ddiogelwch ar lein. Rydym ni'n ceisio gwneud yn siwr bod pawb yn hapus ac yn ddiogel yn yr ysgol.

Disgwyl Cynnwys...