Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Pwy ydy Pwy

PENNAETH

Miss M Lewis (Bed hons MA NPQH)

ATHRAWON

Mrs Carys Lloyd-Jones (BA, PGCE)
Mrs Claire Jones (BSc hons, PGCE)
Mr Rhys Hughes (BA, PGCE)
Miss Siân Cadle (BA, PGCE)

GWEITHIWR CYNNAL DISGYBL

Miss Adele Watkins
Miss Jade Chatwin

CYNORTHWYYDD CYNNAL DYSGU

Mrs Gaynor Curran
Miss Sarah Harman

GOFALWRAIG

Mrs Louise Spencer

GORUCHWYLWYR CLWB BRECWAST

Ms Sheila Driscoll

CLERC ARIAN CINIO

Mrs Nicola Redmond

COGYDDES

Mrs Lillian Griffiths