Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Pwy ydy Pwy

PENNAETH

Mr Lee Burrows

ATHRAWON

Mrs Claire Jones (BSc hons, PGCE)
Miss Ffion Morgan
Miss Gwawr Hatcher

GWEITHIWR CYNNAL DISGYBL

Miss Adele Watkins
Miss Jade Chatwin

CYNORTHWYYDD CYNNAL DYSGU

Mrs Gaynor Curran
Miss Bethan Jenkins
Mrs Lowri Nelmes

GOFALWRAIG

Mrs Louise Spencer

GORUCHWYLWYR CLWB BRECWAST

Ms Sheila Driscoll

CLERC ARIAN CINIO

Mrs Nicola Redmond

COGYDDES

Mrs Lillian Griffiths