Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Pwy ydy Pwy

PENNAETH

Miss M Lewis (Bed hons MA NPQH)

ATHRAWON

Mrs Carys Lloyd-Jones (BA, PGCE)
Mrs Claire Jones (BSc hons, PGCE)

GWEITHIWR CYNNAL DISGYBL

Miss Adele Watkins
Mrs Gemma Hands

CYNORTHWYYDD CYNNAL DYSGU

Mrs Gaynor Curran

GOFALWRAIG

Mrs Louise Spencer

GORUCHWYLWYR CLWB BRECWAST

Ms Sheila Driscoll

CLERC ARIAN CINIO

Mrs Nicola Redmond

COGYDDES

Mrs Lillian Griffiths