Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

School Respecting Children's Rights

Welsh only available...

Yn Haf 2017 llwyddodd yr Ysgol i ennill achrediaeth ROC - UNICEF. Mae ‘Right of Commitment (ROC)’ yn cadarnhau bod yr Ysgol wedi codi ymwybyddiaeth ymysg plant, staff a llywodraethwyr yr Ysgol ynghlyn a Hawliau Plant yn dilyn ‘Confensiwn Y Cenhedloedd Unedig’ 1989. Mae’r pwyllgor hawliau, Yr Herwyr Hawliau wedi ei greu er mwyn bod yn gyfrifol o rannu neges y confensiwn a sicrhau bod plant yr Ysgol yn ymwybodol o’u hawliau yn yr Ysgol ac yn y gymuned. Mae posteri wedi eu gosod o gwmpas yr Ysgol er mwyn sicrhau gwybodaeth weledol yn holl agwedd o fywyd Ysgol.