Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Fair Trade School

Welsh only available...

Mae Ysgol Llechryd yn Ysgol Masnach Deg ers January 2017. Mae’r Ysgol yn ymroi i gefnogi Masnach Deg lle bynnag y bo modd gwneud hyn.
Yn ystod yr amser codwyd ymwybyddiaeth o bwrpas Masnach Deg drwy gynnal bore coffi Masnach Deg, prynu adnoddau Masnach Deg lle bod angen a gwreiddio syniadaeth Masnach Deg yng ngwersi ac yn drawsgwricwlaidd.
Mae pwyllgor llywio Masnach Deg yn ran bwysig o godi ymwybyddiaeth Masnach Deg yn yr Ysgol ac yn ehangach i’r gymuned.