Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Urdd

Urdd Gobaith Cymru

Dewch yn aelod o’r Urdd. Mae’n gyfle da i gael hwyl drwy’r Gymraeg.
Mae’r gan Urdd amrywiaeth eang o weithgareddau i bawb

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Clwb Urdd Ysgol Llechryd

Mae Clwb yr Urdd bob nos Fercher yn neuadd Ysgol Llechryd rhwng 3.30 a 4.30.
Mae cyfle i bawb yn yr Ysgol ddod i’r clwb.
Bydd tal wythnosol o £1 am ddod i glwb yr Urdd.
Mae’r plant yn mwynhau cymeryd rhan mewn nifer o weithgareddau amrywiol yn ystod y noson gan gynnwys chwaraeon, gwaith crefft a gweithdy clocsio.


imageBuodd rhai o ddisgbylion blynyddoedd 3 i 6 yn cystadlu yng nghystadleuaeth cylch Aberteifi trawsgwlad yr Urdd yn Llangrannog yn ddiweddar. Da iawn a phob lwc i Owen, Molly a Kyle bydd yn cystadlu yn y rownd nesaf yn Aberystwyth. Cliciwch yma i weld mwy o luniau