Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Tymhorau

Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

Tymor yr Hydref – Medi i Rhagfyr
Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau..

Gwyliau Ysgol 2020-2021

Hydref 2020

  • Dechrau: Dydd Iau 3 Medi 2020
  • Hanner Tymor: Dydd Llun 26 Hydref 2020 - Dydd Gwener 30 Hydref 2020
  • Diwedd: Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

Gwanwyn 2021

  • Dechrau: Dydd Llun 4 Ionawr 2021
  • Hanner Tymor: Dydd Llun 15 Chwefror 2021 - Dydd Gwener 19 Chwefror 2021
  • Diwedd: Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

Haf 2021

  • Dechrau: Dydd Llun 12 Ebrill 2021
  • Hanner Tymor: Dydd Llun 31 Mai 2021 - Dydd Gwener 4 Mehefin 2021
  • Diwedd: Dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021