Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Tymhorau

Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

Tymor yr Hydref – Medi i Rhagfyr
Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau..

Gwyliau Ysgol 2019-2020

Hydref 2019

  • Dechrau: Dydd Mercher 4ydd Medi 2019
  • Hanner tymor: Dydd Llun 28ain Hydref 2019 - Dydd Gwener 1af Tachwedd 2019
  • Gorffen: Dydd Gwener 20fed Rhagfyr 2019

Gwanwyn 2020

  • Dechrau: Dydd Llun 6ed Ionawr 2020
  • Hanner tymor: Dydd Llun 17eg Chwefror 2020 - Dydd Gwener 21ain Chwefror 2020
  • Gorffen: Dydd Gwener 3ydd Ebrill 2020

Haf 2020

  • Dechrau: Dydd Mawrth 21ain Ebrill 2020
  • Hanner tymor: Dydd Llun 25ain Mai 2020 - Dydd Gwener 29ain Mai 2020
  • Gorffen: 17eg Gorfennaf 2020