Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Tymhorau

Mae'r flwyddyn ysgol yn rhedeg o 1af Medi y flwyddyn gyfredol i 31ain Awst y flwyddyn ddilynol ac mae'n cynnwys tri thymor. Mae dyddiad dechrau a diwedd y tymhorau ysgol yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, yn fras, dyma nhw:

Tymor yr Hydref – Medi i Rhagfyr
Tymor y Gwanwyn – Ionawr i Fawrth / Ebrill (yn dibynnu ar ddyddiad y Pasg)
Tymor yr Haf – Ebrill i Orffennaf

Noder fod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau all ddeillio o benderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddaw yn sgil y math yma o newid i'r trefniadau gwyliau..

Gwyliau Ysgol 2021-2022

Hydref 2021

  • Dechrau: Dydd Gwener 3 Medi 2021
  • Hanner Tymor: Dydd Llun 25 Hydref 2021 - Dydd Gwener 29 Hydref 2021
  • Diwedd: Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021

Gwanwyn 2022

  • Dechrau: Dydd Mercher 5 Ionawr 2022
  • Hanner Tymor: Dydd Llun 21 Chwefror 2022 - Dydd Gwener 25 Chwefror 2022
  • Diwedd: Dydd Gwener 8 Ebrill 2022

Haf 2022

  • Dechrau: Dydd Llun 25 Ebrill 2022
  • Hanner Tymor: Dydd Llun 30 Mai 2022 - Dydd Gwener 3 Mehefin 2022
  • Diwedd: Dydd Gwener 15 Gorffennaf 2022