Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Newyddion Diweddaraf

Amgueddfa’r Ail Ryfel BydBlwyddyn 5 a 6 gwers Cymorth Cyntaf
Diolch i SCCH Matthew Kieboom o Heddlu Dyfed-Powys am wers Cymorth Cyntaf diddorol ac wers i ddangos sut mae diffibriliwr yn gweithio.


Linciau Defnyddiol

NSPCC - Online safety - Cliciwch yma (Saesneg yn unig...)

Wales Online 'Momo challenge' - Cliciwch yma (Saesneg yn unig...)
Amgueddfa’r Ail Ryfel BydAmgueddfa’r Ail Ryfel Byd
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Sesiwn Codio BarclaysSesiwn Codio Barclays
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Gweithdy yn yr Amgueddfa WlanGweithdy yn yr Amgueddfa Wlan
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Gweithdy StiwdioBoxGweithdy StiwdioBox
Cliciwch yma i weld mwy o luniau
Parti Penblwydd CywYmweliad Blwyddyn 1
Ymweliad ysgol dosbarth 1 i Fferm Folly. Pawb wedi cael llawer iawn o hwyl! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Parti Penblwydd CywGweithdai STEM
Buodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 mewn gweithdai STEM yn Theatr Mwldan. Cawson nhw hwyl wrth weithio gyda Sphero a Micro:bit ac wrth ddysgu sut i reoli goleuadau yn y theatr a sut i greu tyrbin. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Parti Penblwydd CywParti Penblwydd Cyw
Dyma dosbarth 1 a'r ysgol feithrin yn dathlu penblwydd Cyw yn 10 oed. Yn ystod y parti cafwyd ymweliad gan Sali Mali ac roedd y plant yn gyffro i gyd. Diolch i Sali am ddod draw i ddathlu gyda ni.Cafwyd cystadleuaeth cynllunio carden ar gyfer Cyw, diolch I bawb am gymryd rhan. Gwelir yr enillwyr yn y lluniau. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

imageMabolgampau
Cynhaliwyd Mabolgampau Ysgol Llechryd ar Fehefin 19eg. Cafwyd diwrnod braf o athletau a chael hwyl. Malgwyn aeth a'r wobr gyntaf eleni ond fe ddaeth Coedmor yn ail agos iawn. Diolch i'r Capteniaid am baratoi y plant at gyfer y diwrnod. Fe wnaeth pob disgybl eu gorau glas a llongyfarchiadau mawr i'r rhai enillodd y medalau, y tlysau a'r cwpanau. Diolch i'r rhieni a ffrindiau am gefnogi'r achlysur. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

imageLlangrannog
Plant Ysgol Llechryd yn joio mas draw yn yr heulwen yn Llangrannog! Cliciwch yma i weld mwy o luniau