Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Newyddion Diweddaraf

llun gan ddisgbl blwyddyn 6DATHLU

llun gan ddisgbl blwyddyn 6Gwyddoniaeth

llun gan ddisgbl blwyddyn 6Mathemateg

llun gan ddisgbl blwyddyn 6Celfyddydau Mynegiannol

llun gan ddisgbl blwyddyn 6Gwaith Celf

llun gan ddisgbl blwyddyn 6DATHLU!

llun gan ddisgbl blwyddyn 6Prosiect Cynefin

llun gan ddisgbl blwyddyn 6LLES

llun gan ddisgbl blwyddyn 6Cynhadledd Llechryd

llun gan ddisgbl blwyddyn 6SIARTER IAITH

Rygbi Rygbi

llun gan ddisgbl blwyddyn 6Year 6 Artwork: (Saesneg yn unig...)
Artwork created by Aerona French Year 6 after studying Aneurin Jones` work.
Amgueddfa’r Ail Ryfel BydDiwrnod y Llyfr
Pawb yn ysgol Llechryd yn dallu`r Diwrnod y llyfr 2020.

Amgueddfa’r Ail Ryfel BydLlun Dydd Gwyl Dewi
Dyma lun ddydd Gwyl Dewi 2020.

Amgueddfa’r Ail Ryfel BydSiarter Iaith Gymraeg
Dyma gyngor Cymreictod Lleisiau Llechryd yn Ysgol Gynradd Llechryd.
Llongyfarchiadau i’r ysgol am ennill Gwobr Arian ‘Siarter Iaith Gymraeg’
Amgueddfa’r Ail Ryfel BydBlwyddyn 5 a 6 gwers Cymorth Cyntaf
Diolch i SCCH Matthew Kieboom o Heddlu Dyfed-Powys am wers Cymorth Cyntaf diddorol ac wers i ddangos sut mae diffibriliwr yn gweithio.

Linciau Defnyddiol

NSPCC - Online safety - Cliciwch yma (Saesneg yn unig...)

Wales Online 'Momo challenge' - Cliciwch yma (Saesneg yn unig...)
Amgueddfa’r Ail Ryfel BydAmgueddfa’r Ail Ryfel Byd
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Sesiwn Codio BarclaysSesiwn Codio Barclays
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Gweithdy yn yr Amgueddfa WlanGweithdy yn yr Amgueddfa Wlan
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Gweithdy StiwdioBoxGweithdy StiwdioBox
Cliciwch yma i weld mwy o luniau
Parti Penblwydd CywYmweliad Blwyddyn 1
Ymweliad ysgol dosbarth 1 i Fferm Folly. Pawb wedi cael llawer iawn o hwyl! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Parti Penblwydd CywGweithdai STEM
Buodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 mewn gweithdai STEM yn Theatr Mwldan. Cawson nhw hwyl wrth weithio gyda Sphero a Micro:bit ac wrth ddysgu sut i reoli goleuadau yn y theatr a sut i greu tyrbin. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Parti Penblwydd CywParti Penblwydd Cyw
Dyma dosbarth 1 a'r ysgol feithrin yn dathlu penblwydd Cyw yn 10 oed. Yn ystod y parti cafwyd ymweliad gan Sali Mali ac roedd y plant yn gyffro i gyd. Diolch i Sali am ddod draw i ddathlu gyda ni.Cafwyd cystadleuaeth cynllunio carden ar gyfer Cyw, diolch I bawb am gymryd rhan. Gwelir yr enillwyr yn y lluniau. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

imageMabolgampau
Cynhaliwyd Mabolgampau Ysgol Llechryd ar Fehefin 19eg. Cafwyd diwrnod braf o athletau a chael hwyl. Malgwyn aeth a'r wobr gyntaf eleni ond fe ddaeth Coedmor yn ail agos iawn. Diolch i'r Capteniaid am baratoi y plant at gyfer y diwrnod. Fe wnaeth pob disgybl eu gorau glas a llongyfarchiadau mawr i'r rhai enillodd y medalau, y tlysau a'r cwpanau. Diolch i'r rhieni a ffrindiau am gefnogi'r achlysur. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

imageLlangrannog
Plant Ysgol Llechryd yn joio mas draw yn yr heulwen yn Llangrannog! Cliciwch yma i weld mwy o luniau