Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Llywodraethwyr

CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR

Mrs Louise James

 

IS-GADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR

Mr James Whittall

 

LLYWODRAETHWYR

Cyng. Clive Davies

Cynrychiolydd Cyngor

 

Miss Meinir Lewis

Pennaeth

 

Mrs Carys Lloyd Jones

Cynrychiolydd Staff

 

Mrs Louise James

Cynrychiolydd Rhieni

 

Mr Iwan Davies

Cynrychiolydd Cyngor Cymuned

 

Mr J Whittal

Aelod Cyfetholedig

 

Mrs Melanie Williams

Aelod Cyfetholedig

 

Mrs Sue Pinnington

Cynrychiolydd Rhieni

 

Mrs Katrina Morgan

Cynrychiolydd Rhieni

 

Mrs Nicky Redmond

Aelod Cyfetholedig