Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Llywodraethwyr

CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR

Mrs Nicky Redmond

Awdurdod Lleol

LLYWODRAETHWYR

Cllr Amanda Edwards

Awdurdod Lleol

 

Cllr Ruth Davies

Cymunedol

 

Mrs Katrina Morgan

Rhiant

 

Mrs Louise James

Rhiant

 

Miss Meinir Lewis

Pennaeth

 

Mrs Melanie William

Cymunedol

 

Mrs Sonia Davies

Rhiant

 

Mrs Carys Lloyd-Davies

Athrawes