Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Urdd

Urdd Gobaith Cymru

Joining the Urdd is a great way for your child to have fantastic opportunities in Welsh.
The Urdd offers a wide range of activities to suit everyone.

For more Information - click here


Clwb Urdd Ysgol Llechryd

The Urdd Club is held at at Llechryd School hall every Wednesday night between 3.30 – 4.30.
Everybody in the school can attend the club.
It is £1 a week to attend the Urdd Club.
The children enjoy taking part in a variety of activities including sports and craft activities and even Clog Dancing.


children(Welsh only available)
Buodd rhai o ddisgbylion blynyddoedd 3 i 6 yn cystadlu yng nghystadleuaeth cylch Aberteifi trawsgwlad yr Urdd yn Llangrannog yn ddiweddar. Da iawn a phob lwc i Owen, Molly a Kyle bydd yn cystadlu yn y rownd nesaf yn Aberystwyth. Click here to see more photos